logo

Om oss

Fastighets AB Stora Torget
med dotterbolagen Fastighets AB Nyborgen och Fastighets AB Timmerhuset finns i Nässjö på småländska höglandet. Vi har ett tjugotal hyresfastigheter, främst bostäder (ca 160 lägenheter), även garage och lokaler.

Adress (besök endast efter tidsbokning)
Storgatan 11
571 31  NÄSSJÖ

Telefon
0380-55 85 00   Kontor
076-837 19 99   Mobil
070-246 66 70   Fastighetsskötare Martin Lindström

Mejladress
info@stora-torget.se
motfastigheter@gmail.com    Felanmälan, fastighetsskötare

Fastigheternas adress och område (fastighetsbeteckning)
Queckfeldtsgatan 37              Handskeryd (Smedjan 10)
Norrhagagatan 21                  Nyhem         (Dikesrenen 17)
Queckfeldtsgatan 108           Ingsberg      (Nedre Skansen 5)
Mossgatan 4                            Ingsberg      (Mosshem 14)
Änggatan 9                              Åker              (Nyborg 2)
Karinlundsgatan 5                 Åker              (Färgaren 5)
Karinlundsgatan 7                 Åker              (Färgaren 4)
Lasarettsgatan 14                   Ingsberg       (Gärdesgården 6)
Espingsgatan 10                     Ingsberg       (Mossen 5)
Storgatan 11                             Centrum       (Röken 4)
Handskerydsvägen 9A,9B    Handskeryd (Vågen 21)
Handskerydsvägen 11A,11B  Handskeryd (Vågen 20)
Handskerydsvägen 13            Handskeryd (Vågen 19)
Nygatan 1                                  Centrum       (Banken 1)
Storgatan 22                             Centrum       (Banken 1)
Kapellgatan 1A,1B                    Centrum      (Svalan 5)
Stallgatan 3                               Centrum       (Svalan 5)
Södergatan 18,20                     Centrum       (Trekanten 2)
Ingsbergsgatan 28                   Ingsberg        (Nedre Skansen 6)
Södergatan 2,4,8,10A,10B     Centrum        (Svalan 7)