logo

Kontakt

Fastighets AB Stora Torget med dotterbolag

Adress
Vasagatan 16, Box 160
101 23 Stockholm

Telefon
0380-55 85 00
Tryck #1 för kontor
0380-55 85 00
Tryck #2 för fastighetsskötare

E-post:
info@stora-torget.se